Cerințe pentru textul lucrării:

Cercetarea poate fi redactată în limba română sau rusă și va fi încărcată pe platforma proiectului în format pdf.

 • lucrarea va fi realizată în formatul paginii A4.
 • spațiile de la marginea paginii 2 cm stânga, 1,5 cm (dreapta, sus și jos),
 • caracter (engl.: font): Calibri 12,
 • distanța între rânduri 1 sau 1.5
 • volum de: 8-10 pagini (pentru liceu) și 5-7 pagini (pentru gimnaziu)
 • Textul poate include imagini, fotografii și alte documente relevante, care vor constitui nu mai mult de 20% din totalul lucrării.
 • Alte eventuale imagini pot fi adăugate ca anexe la sfârșitul lucrării și nu vor depăși 3 pagini.
 • Toate imaginile vor fi însoțite de câte o legendă clară, adică un text care va explica: Ce? Cine? Unde? Când?

Cerințe pentru titlul lucrării:

 • Pe lucrare se va menționa obligatoriu doar TITLUL, eventual, încadrat într-un chenar. Titlul lucrării NU va repeta genericul sau subiectul concursului, ci va face referință la evenimentul cercetat.
 • Numele autorilor, instituția sau numele profesorului-îndrumător NU APAR pe lucrare.

Cerințe pentru conținutul lucrării:

 • Textul începe imediat după titlu, fără a trece la pagina următoare.
 • Fiecare lucrare va fi însoțită de un POSTER-rezumat în format A1. Posterul este o parte integrantă a lucrării și o prezentare grafică sintetizată a conținutului eseului. Posterul este un spațiu pentru creativitate și expresivitate vizuală. Titlul posterului va coincide cu titlul eseului și va include, într-o ordine logică următoarele elemente:
 • Introducere – contextul scopul și obiectivele cercetării,
 • Metodele utilizate în cercetare, inclusiv elemente de istorie orală și ancorare în istoria locală.
 • Constatări – rezultatele cercetării sub formă de sinteze, grafice, tabele sau imagini.
 • Argumente – în susținerea ideilor cercetării și implicațiile acestora.
 • Concluzii – principalele descoperiri și valoarea acestora.
 • Bibliografie (selectivă) – va include lista ordonată a surselor.

Cerințe pentru conținutul posterului:

 • Pentru structurarea posterului puteți folosi același tip de caractere ca și pentru eseu. Totuși, dacă doriți o diversificare, pentru text se va folosi Times New Roman sau Georgia (mărime 28-32 pct), iar pentru Titlu Arial sau Helvetica (mărime 80-120 pct).
 • Acordați atenție și textului din legenda imaginilor, asigurați-vă ca este corect și lizibil. Spațiul între rânduri se va încadra între 1-1.5 rânduri și va avea un aspect echilibrat.
 • Marginile vor avea 5 cm, pentru a permite afișarea posterelor.
 • Alegeți culori de text care asigură un contrast bun cu fundalul (negru sau albastru intens).
 • Pentru o ținută sobră folosiți un număr redus de culori pentru titlu, text și imagine.
 • Utilizați coerent evidențierea cu caractere ”bold” și ”italic”.

Notă* Pe poster puteți folosi mai puțin text și acorda prioritate imaginilor, graficelor, tabelelor relevante pentru a ilustra rezultatele cercetării. Imaginile folosite trebuie să aibă o rezoluție adecvată pentru imprimare, de obicei, 300 dpi,  pentru a evita pierderea clarității la dimensiunea finală de imprimare (A1). Posterele din concurs vor fi imprimate pentru expoziție.

Structura lucrării de cercetare (ESEUL):

 • Titlul eseului
 • Prezentarea subiectului și a importanței acestuia în contextul temei generale.
 • Formularea ipotezelor și a argumentelor, a datelor principale pentru susținerea ipotezei.
 • Utilizarea citatelor și referințelor la surse, cu indicarea exactă a acestora.
 • Analiza critică și interpretarea datelor, precum și analiza aspectelor mai puțin cunoscute sau controversate ale subiectului ales pentru cercetare.
 • Rezumatul principalelor concluzii și idei prezentate în eseu.
 • Idei de continuare a cercetării sau de aprofundare a subiectului.
 • Lista surselor folosite în cercetare, prezentată în formula MLA: (Modern Language Association) este un format de indicare a surselor pe care le folosiți pentru a scrie o lucrare; bibliografie numerotată la sfârșitul lucrării, în ordine alfabetică a autorilor: nume autor, prenume, titlu, locul editării, anul. În text se indică în paranteze doar numărul publicației și pagina: e. g (4, p. 12)

Sursele pot include titluri de cărți, articole, documente primare, site-uri web și orice alte materiale relevante folosite pentru cercetare.