Structura lucrărilor

Fiecare lucrare prezentată în concurs va include următoarele componente:

  • Argumentarea succintă a subiectului de cercetare;
  • Metodele de cercetare;
  • Date și evenimente relevante și interpretarea acestora;
  • Rezultate, concluzii;
  • Bibliografie: literatură de specialitate, documente, ziare, interviuri, fotografii;

Citatele, adnotările și ilustrațiile sau fotografiile vor fi însoțite de descrieri succinte cu indicarea sursei de unde au fost preluate.

 Cerințe tehnice obligatorii:

Lucrarea va fi realizată în formatul paginii A4 și va avea un volum de 8-10 pagini doar cu TITLUL menționat obligatoriu, eventual încadrat într-un chenar. Titlul lucrării nu va repeta genericul sau subiectul concursului. Numele autorilor NU APARE pe Lucrare. Textul începe imediat după titlu, fără a trece la pagina următoare. Caracter (engl.: font): Calibri 12, distanța între rânduri 1. Spațiile de la marginea paginii 2 cm stânga, 1,5 cm (dreapta, sus și jos). Subiectele pot include imagini, fotografii și alte documente relevante, dar care vor constitui nu mai mult de 20% din totalul lucrării. Fiecare imagine va conține o legendă, adică un text care va explica: Ce? Cine? Unde? Când? Autorii vor tine cont ca lucrarea va fi încărcată pe platforma concursului în format pdf.