În perioada 01-11 decembrie 2021 echipa de proiect a avut mai multe vizite în teritoriu unde s-a întîlnit cu profesorii de istorie în cadrul seminarelor metodice planificate.

Întîlnirile au avut loc grație suportului Direcțiilor de Educație și Învățămînt din Comrat, Cantemir, Soroca, Ungheni. Fiecare sesiune de informare a fost însoțită de o lecție publică pe tema ”Predarea istoriei recente. Elemente controversate în istorie, discutată împreună cu doctorul în istorie Sergiu Musteață.  Partea a dua a fiecărei sesiuni a fost dedicată  prezentării regulamentului con­cursului „Dialog între generații la 30 de ani de la Independență”, specifi­când că concursul dat are ca obiectiv crearea unui cadru motivant pentru cercetări în domeniul istoriei loca­le recente. Tema cercetării pentru elevii din gimnaziu (14-15 ani) va fi „Copi­lul Independenței vs. Născut în URSS”, iar pentru elevii din licee (16-19 ani) – „Anii de școală: Ultima generație sovietică vs Prima generație indepen­dentă”.

S-a subliniat detaliat faptul că elevii au ocazia să cerceteze istoria în mod captivant și creativ: să identifice persoane și istorii de viață care de­scriu copilăria și anii de școală în pe­rioada sovietică și cea postsovietică; colectarea și analiza documentelor din arhivele personale sau instituționa­le; încadrarea în perioada istorică și compararea experiențelor și trăirilor în Moldova sovietică și în Republica Moldova, după obținerea independen­ței; identificarea aspectelor de context istoric, percepții personale ale prota­goniștilor și compararea realității dintre cele două intervale istorice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *