Proiectul „Concurs istoric” oferă posibilitatea tinerilor și profesorilor din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina să cerceteze independent istoria locală și să facă rețea cu colegii lor. Concursurile de istorie facilitează schimbul de experiență și promovează gândirea critică prin studii de istorie. Concentrându-se asupra potentialului uman prezent in istorie, proiectul  contribuie la promovarea valorilor democratice și pluraliste în rândul tinerilor. Proiectul oferă, de asemenea, o oportunitate pentru tineri de a explora acele părți ale trecutului istoric care sunt de obicei ignorate sau prezentate unilateral în programele de istorie națională. 

În perioada 2017-2023, DVV International, împreună cu Fundația Koerber-Stiftung (www. https://www.koerber-stiftung.de) și organizațiile partenere din Armeniei, Georgia, Moldova și Ucraina au implementat cu succes 3 proiecte de cercetare istorică. Aceste proiecte au avut drept scop de a oferi tinerilor posibilitatea de a explora în mod independent și critic istoria locală, lucrând în primul rând cu mărturii orale și surse de arhivă. 

Proiectele au oferit miilor de tineri și sutelor de profesori un loc unde să se întâlnească și să-și împărtășească gândurile și să facă echipă pentru a oferi o educație mai bună a istoriei școlii.