Cine poate participa la concurs? 

 • Elevi de gimnaziu (cl. VIII-IX);  
 • Elevi de liceu (cl. X-XII), inclusiv elevi din colegii și școli profesionale. 

 Pot aplica la concurs împreună cu alți colegi? 

Lucrările de cercetare pot fi efectuate: 

 • INDIVIDUAL lucrarea va avea un singur autor.  
 • DE GRUP – maxim 4 persoane se pot constitui în grup de cercetare și autori. 

 Care este volumul lucrării? 

 • Lucrarea  (Eseul)trebuie sa fie realizată în formatul paginii A4 în volum de 5-7 pagini (pentru gimnaziu) și 8-10 pagini (pentru liceu). Textul poate include imagini, fotografii și alte documente relevante. 

 Sunt mai multe formate de prezentare a lucrării de cercetare? 

Eseul poate fi scris în diverse formate, cum ar fi interviul (inclusiv unul imaginar), analiza biografiei, jurnalul-cronică, analiza și revizuirea materialelor propagandiste (panouri, pancarte, timbre, calendare, etc. ) sau orice alt format. 

 Care sunt criteriile de evaluare ale lucrării? 

Criteriile de evaluare ale lucrărilor vor include: 

 • Conformitate cu genericul și tematicile concursului; 
 • Valoare informativă și precizie factologică; 
 • Informație bazată pe surse istorice și dovezi reale; 
 • Respectarea structurii lucrării; 
 • Argumentarea subiectului; 
 • Prezentarea metodelor de cercetare;  
 • Prezentarea surselor de cercetare; 
 • Concluzii argumentate; relevanța cercetării pentru participant, comunitate, societate.